ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ