ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖

ศาลจังหวัดสีคิ้ว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี

ศาลจังหวัดสีคิ้ว จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี
           เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2560  ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ  1  ปี  วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิริยะ  ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำคณะข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์พร้อมทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


เอกสารแนบ