ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน...

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน...
            เมื่อวันที่ ๓  กันยายน ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันผู้ต้องหาหรือจำเลย หลบหนีและชิงตัวประกัน  ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อให้บุคลากรของศาลที่อยู่ในจุดเสี่ยง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย  มีความพร้อมที่จะรับมือและป้องกันภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น  โดยมี  นายวิริยะ  ภูมิจำนงค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการ  และได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกทรงวุฒิ  ไสยบุญ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการ


เอกสารแนบ