ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว...

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยตัวชั่วคราว...
     เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดสีคิ้ว จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน  เพื่อให้คู่ความ ผู้ประกัน ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอประกันตัวและผลของการผิดสัญญาประกัน  โดยมี นายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากร  พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสีคิ้ว  บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องจัดเลี้ยงกุนซือ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา