ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘

ศาลจังหวัดสีคิ้วเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

ศาลจังหวัดสีคิ้วเข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
           เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายพงศ์ชยุตม์ ลับเหลี่ยม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้ว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ  ในช่วงเช้า สำหรับในช่วงเย็น ได้นำคณะข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้วร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพุ่มเงิน-พุ่มทอง  และจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา