ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘

ศาลจังหวัดสีคิ้วเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์...

ศาลจังหวัดสีคิ้วเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์...
    เมื่อวันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว พร้อมคณะผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอสีคิ้ว ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ บริเวณหน้าอาคาร ศาลจังหวัดสีคิ้ว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระปรีชาญาณของพระองค์ที่มีต่อวงการกฎหมายไทย
    ในการนี้  ศาลจังหวัดสีคิ้วได้จัดกิจกรรม อาทิ จัดพิธีสงฆ์ จัดนิทรรศการ จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดให้นักเรียนศึกษาดูงานการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดสีคิ้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  ๒๕๐ คน