ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖

ศาลจังหวัดสีคิ้ว โดยนายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้วเข้าร่วม...

ศาลจังหวัดสีคิ้ว โดยนายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสีคิ้วเข้าร่วม...
           วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาประจำภาค ๓ จัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ๖๕  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  โดยมี นายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว  พร้อมด้วยข้าราชการเข้าร่วมโครงการ  ณ เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา