ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘

ศาลจังหวัดสีคิ้ว โดยนายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล...

ศาลจังหวัดสีคิ้ว โดยนายวิริยะ  ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล...
     เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  นายวิริยะ  ภูมิจำนงค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว  เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ นางบำเพ็ญ  ชมสุขประกิต  มารดานายพิชิต  ชมสุขประกิต  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ณ วัดดอนขวาง  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา