ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘

นายวิริยะ ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล...

นายวิริยะ  ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล...
วันศุกร์ที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายวิริยะ  ภูมิจำนงค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามคำพิพากษาของศาล  ตามโครงการประสานความเข้าใจในมาตรการคุมประพฤติ  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา  สาขาสีคิ้ว จัดขึ้น ณ  ศาลาการเปรียญ  วัดสิงหวนาราม  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา