ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการเผยแพร่กฎหมายแก่...

ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการเผยแพร่กฎหมายแก่...
          เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  นายวิริยะ  ภูมิจำนงค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน  และให้เกียรติเป็นวิทยากรพร้อมด้วย  นายรุ่งโรจน์  ดีพร้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสีคิ้ว บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ  จำนวน  ๒๐๐  คน  ทั้งนี้ ศาลจังหวัดสีคิ้วได้มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิง  โดยมีนางฑิฆัมพร  วิเชียรเชื้อ  ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ ณ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา