ศาลจังหวัดสีคิ้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘

ศาลจังหวัดสีคิ้วศึกษาดูงาน

ศาลจังหวัดสีคิ้วศึกษาดูงาน
     เมื่อวันที่ ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐  นายวิริยะ  ภูมิจำนงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว  นางวรรณภา  วงศ์กระสันต์  ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่  เนื่องจากเป็นศาลที่ได้รับศาลยุติธรรมดีเด่น  ประจำปีงานประมาณ ๒๕๕๙  โดยมี นายธนโชติ  แย้มยิ่งยง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และคณะให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา