ศาลจังหวัดสีคิ้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

125

            เมื่อวันที่ ๓  กันยายน ๒๕๖๐  ศาลจังหวัดสีคิ้วจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันผู้ต้องหาหรือจำเลย หลบหนีและชิงตัวประกัน  ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อให้บุคลากรของศาลที่อยู่ในจุดเสี่ยง  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย  มีความพร้อมที่จะรับมือและป้องกันภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกับนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น  โดยมี  นายวิริยะ  ภูมิจำนงค์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว เป็นประธานเปิดโครงการ  และได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกทรงวุฒิ  ไสยบุญ  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสีคิ้ว เข้าร่วมโครงการ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 47
รข.5/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1321/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1322/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1323/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1346/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1347/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1348/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1349/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1350/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1351/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1352/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1371/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1384/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1385/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1386/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1387/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1388/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1389/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1510/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1511/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.323/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.684/57
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1288/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1289/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1290/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1291/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1292/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1315/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1316/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1339/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1340/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1341/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1342/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1343/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1344/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1345/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1353/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1354/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1355/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1375/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1376/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1377/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1378/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1379/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1383/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.381/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.467/60
ให้การ สืยโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)