ศาลจังหวัดสีคิ้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts : ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

95

          เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดสีคิ้ว โดยนายสุทัต บินรามัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสีคิ้ว นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมกันตั้งจิตปฏิญาณด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  จะน้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท  พระราชดำรัส และพระราชดำริที่เคยพระราชทานไว้  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติงานพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นธรรม  และตั้งใจมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ