หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts : ยินดีต้อนรับ
Slide background
Slide background
Slide background
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 85
ผบ.194/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.204/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.205/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.273/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.432/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.494/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.519/59
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.520/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.521/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.550/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.551/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.552/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.575/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.576/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.577/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.578/59
ไกล่แกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.579/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.617/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.619/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.624/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.625/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.626/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.627/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.639/59
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.644/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.695/59
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.777/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.866/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.877/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.297/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.299/59
ชี้สองสถาน,สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.300/59
ชี้สองสถาน,สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.302/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.303/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.318/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน/สืบ
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.355/59
ให้การล
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.637/58
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1104/59
สืบประกอบคำรับสารภาพ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1153/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1171/59
นัดสมานฉันท์
ห้องพิจารณาที่ 0
อ.1212/59
ไต่สวน 100/2
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1266/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 8
อ.1323/59
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1330/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1336/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1337/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1526/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2605/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.749/59
สืบพยานผู้เสียหาย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.425/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.439/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.569/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.570/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.571/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.572/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.573/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.574/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.583/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.605/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.606/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.618/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.620/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.621/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.622/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.623/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.629/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.640/59
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.956/59
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.207/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.264/59
ไกล่เกลี่ย,ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.274/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.282/59
ชี้สองสถาน,สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.288/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.291/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.294/59
ไกล่เกลี่ย/ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.298/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.306/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบโจทก
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.308/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.340/59
ชี้สองสถาน,สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.341/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.342/59
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.790/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.800/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.915/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.307/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)