ศาลจังหวัดสีคิ้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 323 | 20 พฤศจิกายน 2560 14:06

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 103
ขบ.17/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ขบ.19/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.101/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.102/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.13/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1350/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.14/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.1470/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.1488/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.15/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.1762/60
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.216/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.220/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.221/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.241/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.2560/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ผบ.266/51
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3045/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3059/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.3146/60
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3149/60
พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3198/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3277/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3437/60
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3502/60
ไกล่เกลี่ย พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3536/60
นัดพิจารณา ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3638/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3639/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3640/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3641/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3642/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3750/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3753/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3754/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3755/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3756/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3757/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3758/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.3790/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3799/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3800/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3801/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3802/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3804/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3805/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3819/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3820/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3821/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.385/55
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3868/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3869/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3870/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3871/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3872/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3873/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3874/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3875/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3876/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3877/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3878/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3879/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3880/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3881/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3882/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3883/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3884/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3885/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3886/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3887/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3888/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3889/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3890/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3902/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3903/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ.3996/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.44/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.438/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.588/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.699/60
นัดพร้อมตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
พ.718/60
ชี้สองสถานตรวจแผนที่พิพา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.808/60
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.899/60
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
พ.909/60
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.910/60
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
พ.915/60
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.919/60
ไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.1224/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.160/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.189/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.195/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.196/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.1963/56
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.197/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.199/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.205/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.213/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2498/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13.30 น.
อ.2511/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.2721/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.2746/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.2747/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
อ.2812/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.2823/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.