ศาลจังหวัดสีคิ้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดสีคิ้ว
  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสีคิ้ว
  2. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสีคิ้ว ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  3. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดสีคิ้ว, ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  4. การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว
  5. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน ประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสีคิ้ว
  7. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 90
ขบ.4/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ขบ.6/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.135/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.143/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.18/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.25/61
ไกล่เกลี่ย,พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.289/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.304/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.323/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.328/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.329/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.330/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.331/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.332/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.333/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.334/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.335/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.336/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.337/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.338/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.369/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.372/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.373/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.374/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.375/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.376/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.377/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3774/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3792/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.3833/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3971/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3972/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3975/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.3977/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.3978/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3987/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.417/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.418/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.419/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.420/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.421/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.422/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.423/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.428/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.436/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.437/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.438/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.459/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.462/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.555/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.557/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.558/61
.ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.100/61
.นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.102/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.121/61
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.122/61
.นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.123/61
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.124/61
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.140/61
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.181/61
.นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.319/38
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
พ.661/60
ไต่สวนคำร้องชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
พ.860/60
ตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.87/61
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
พ.922/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.929/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.930/60
พิจารณา,สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.1093/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1097/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1098/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1099/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1101/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1103/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1104/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.1454/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.3
อ.1575/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.3
อ.1963/56
ฟังผลการชำระหนี้
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ.2556/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.287/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.334/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.454/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.546/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.560/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.562/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.586/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.599/61
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.749/61
คุ่มครองสิทธิ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.750/61
คุ้มครองสิทธิพบทนาย
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.830/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.