ศาลจังหวัดสีคิ้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts : ยินดีต้อนรับข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  ประกาศศาลจังหวัดสีคิ้ว
 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 2. รับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยในศาลจังหวัดสีคิ้วและศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)
 3. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 4. การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(เตียงนอนพร้อมที่นอน จำนวน ๓๘ ชุด)(ที่นอน จำนวน ๖ ลูก)
 5. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร
 6. การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว
 7. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๒ ราย
 8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 9. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 10. ประกาศ
 11. เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 90
รข.2/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.140/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1454/58
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2910/59
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.399/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.416/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.557/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.943/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.945/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
ขบ.6/60
.นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.380/60
นัดพิจารณาหรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.538/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.797/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.798/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.799/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.800/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.801/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.836/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.838/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.851/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.857/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.873/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.874/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.875/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.927/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.928/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
ผบ.940/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.127/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.133/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.135/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.136/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.137/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.138/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.139/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.140/60
ชี้สองสถาน/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.266/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1049/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1080/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1120/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1122/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1124/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1183/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1185/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1187/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1189/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.1190/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1205/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.121/60
สอบคำให้การสืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1220/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.2932/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.373/60
ตรวจพยานหลักฐาน
ห้องพิจารณาที่ 3
อ.895/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.909/60
สืบประกอบฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.912/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1092/53
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.1576/57
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
ผบ.195/60
น้ดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.36/60
สืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.395/60
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.741/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.742/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.743/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.744/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.745/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.746/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.747/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.748/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.749/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.750/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.751/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.752/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.753/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.754/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.869/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.870/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.871/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.872/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4
ผบ.882/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.889/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.916/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.939/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.105/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8
พ.188/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4
พ.295/60
นัดให้การ สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.650/37
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.747/51
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.767/59
ตรวจแผนที่พิพาท
ห้องพิจารณาที่ 3
พ.914/50
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2324/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.504/58
นัดพร้อม/ชี้สองถาน
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)