ศาลจังหวัดสีคิ้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๐๔๖ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดสีคิ้ว
 1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสีคิ้ว
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 3. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสีคิ้ว ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 4. รับสมัครบุคคลที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยในศาลจังหวัดสีคิ้วและศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง)
 5. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 6. การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(เตียงนอนพร้อมที่นอน จำนวน ๓๘ ชุด)(ที่นอน จำนวน ๖ ลูก)
 7. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคาร
 8. การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว
 9. การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๒ ราย
 10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
 11. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน ประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสีคิ้ว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 73
อ.1235/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1289/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.448/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1007/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1098/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1099/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1100/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1101/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1302/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.899/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.900/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.240/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.274/59
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.350/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.351/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.352/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.353/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.354/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.355/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.356/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.357/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.358/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.359/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.361/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.362/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.363/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.367/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.368/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.369/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.370/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.371/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.372/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.373/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.374/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.375/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.376/60
ชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.39/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
พ.93/57
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ -
อ.344/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1046/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1047/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1048/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1049/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1050/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1051/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1052/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1053/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1054/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1055/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1056/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1057/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1058/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1059/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1084/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1085/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1086/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1087/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1088/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1089/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1090/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1091/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1092/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1094/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1095/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1096/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1097/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1277/60
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1590/54
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.575/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.642/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.686/57
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.307/60
นัดชี้สองสถาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.388/60
ให้การ,สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ