ศาลจังหวัดสีคิ้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสีคิ้ว Sikhiu Provincial Courts ที่อยู่ ๓๒๔ หมู่ ๙ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๒๑๑-๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๘๖๒๑๘ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
คู่มือและแบบฟอร์ม
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดสีคิ้ว
  1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสีคิ้ว
  2. สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสีคิ้ว ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  3. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลจังหวัดสีคิ้ว, ศาลจังหวัดสีคิ้ว(ปากช่อง) และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  4. การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว
  5. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลจังหวัดสีคิ้ว บ้านพักข้าราชการ บ้านพักเรือนแถว และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลจังหวัดสีคิ้ว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน ประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดสีคิ้ว
  7. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 30
ขค.1/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.1076/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1077/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.1086/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.821/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.833/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.834/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.835/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.836/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.837/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.838/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.839/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.840/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.841/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.885/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.886/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.899/61
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.926/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.928/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.958/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.959/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.960/61
.ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.269/61
นัดให้การ สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.278/61
นัดชี้สองสถาน
เวลา 9.00 น.
พ.279/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.280/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.282/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.283/61
ให้การ,สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.302/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.303/61
นัดให้การ สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.